Prístup k údajom

Nižšie môžete požiadať o to, aby vaše osobné údaje zhromažďované touto webovou stránkou boli odoslané e-mailom.
Nižšie si môžete pozrieť služby, ktoré zhromažďujú vaše osobné údaje na tejto webovej stránke. Zaškrtnite služby pri ktorých chcete využiť právo byť zabudnutý. Tak pošlete žiadosť administrátorovi webových stránok. Po dokončení tohto kroku budete oboznámení s e-mailom.
WP Comments
WordPress Comments are data entered by users in comments
WordPress Príspevky
WordPress posts author data
WP Job Manager
WP Používateľské Dáta
WordPress user data stored as user meta data in database
Nižšie môžete odoslať žiadosť o opravu údajov administrátorom webových stránok. Zadajte, čo chcete opraviť. Po dokončení opravy budete upozornení e-mailom.