• Domov
 • Blog
 • Ako zistiť, či sú vaše okná a dvere správne namontované?

Ako zistiť, či sú vaše okná a dvere správne namontované?

Skôr ako sa pustíte do dokončovania a zariaďovania svojho obydlia, venujte pozornosť kvalite prevedených prác. Výmena, resp. osadenie nových okien a dverí je jedným z najväčších zásahov, ktoré majú dosah na kvalitu vášho bývania.

Nesprávne namontované okná a dvere môžu priniesť celý rad komplikácií. Nie je ničím nezvyčajným, ak aj novostavby trápia veľké tepelné úniky, zvýšená hlučnosť, prievan či zatekanie cez nedostatočne utesnené škáry. Ako však preukázateľne zistiť, či montáž prebehla správne? Niektoré nedostatky sú zjavné a zistíte ich bezprostredne po osadení okien a dverí, iné sa prejavia až po určitej dobe. Na čo treba dať pozor? Aké montážne chyby najčastejšie spôsobujú majiteľom nehnuteľností vrásky na čele?

Časté chyby a závady plastových okien

Hoci v dnešnej dobe už inštalácia plastových okien nie je ničím komplikovaným, predsa má svoje špecifiká a je dôležité obrátiť sa na odborníka s dobrými recenziami. Aj zopár malých “neškodných” detailov sa môže postupom času prejaviť negatívne a zhoršiť kvalitu vášho bývania. Problémy môžu nastať v dvoch rovinách:

 1. Chyby a vady, ktoré vznikli pri spracovaní projektovej dokumentácie a následnej výrobe okien.
 2. Chyby a vady, ktoré vznikli pri montážnom procese

Základom je okná správne vymerať a okenný otvor pripraviť na osadenie okien. Pre moderné novostavby sú typické veľmi rýchle postupy, ktoré však môžu byť na škodu. Síce je stavba rýchlejšie dokončená, nie je dostatočne vyschnutá a materiály pracujú. Preto už krátko po osadení okien sa začne prejavovať vysoká vlhkosť a tvoriť pleseň.

Pri montáži treba venovať veľkú pozornosť pripojovacej škáre medzi okenným rámom a murivom, ktorá by mala byť dilatačná, ale zároveň musí zabraňovať prístupu vzduchu a kondenzácii vody. Na to sa používajú špeciálne tesniace pásky, ktoré zvonka bránia prieniku vody a zvnútra zase zamedzujú prístup vzduchu. V škáre, ktorá je navrhnutá tak, aby pri výkyvoch teplôt mohlo okno pracovať, sa totiž nesmie hromadiť vlhkosť.

Okrem toho sa môžu vyskytnúť problémy súvisiace s nesprávne prevedeným kotvením, nedostatočnou izoláciou v oblasti parapiet, použitím turbo skrutiek po celom obvode.

Snaha minimalizovať výrobné náklady viedla už mnohokrát k zaujímavým javom. Sledujte prácu montážnej firmy a nepodceňujte detaily. Chyby, ktoré môžu vzniknúť pri výrobe okien sú najmä tieto:

 • Okno sa pri zatváraní dotýka rámu aj mimo tesnení – v takom prípade môže do okna zatekať, vzniká prievan, zhoršujú sa izolačné vlastnosti.
 • Okenný rám je deformovaný.
 • Povrchová úprava okna a rámu je nekvalitná.
 • Súčasťou okenného kovania sú nastavovacie prvky. Ich reguláciou by ste mali dosiahnuť dôkladné tesnenie aj jednoduché otváranie/zatváranie. Ak to nezvládnete sami, ani privolaný servisný technik, je na čase zvážiť reklamáciu alebo opravu. Pravdepodobne nie všetky uhly na okne a ráme sú správne vymerané.
 • Aj dvere potrebujú správne postupy

Zameranie a montáž dverí je dobré prenechať na profesionálov. Či už ide o dvere interiérové alebo vchodové, mali by ste mať na ich funkčnosť niekoľko požiadaviek: bezproblémovú manipuláciu, stálosť tvaru, výborne tepelnoizolačné a protihlukové vlastnosti, bezpečnosť.

S akými komplikáciami sa pri dverách môžete stretnúť?

 • Spadnuté alebo zvesené dvere neznamená len dvere, ktoré sú úplne mimo pántov a zárubne. Ak bol pri montáži zárubní použitý nekvalitný upevňovací materiál, zárubne sa pod tiažou dverí na jednej strane deformovali a poklesli. Alebo boli zvolené závesy či pánty, ktoré nedokážu uniesť konkrétne dvere. Tie potom klesnú nižšie a prakticky ich nie je možné používať – nedajú sa zavrieť, oškierajú podlahu, …
 • Pôsobením vlhka a rozdielnych teplôt môže dôjsť tomu, že dvere sa nebudú dať dovierať. Často sa to stáva na dverách v kúpeľni. Čo v takom prípade, ak dvere zrazu nepasujú do zárubne a strelka zámku nezapadá do protiplechu v zárubni? Vysušenie dverí pravdepodobne nepomôže a ak áno, tak iba dočasne. Riešením sú dvere v takzvanej klimatickej úprave, ktoré majú posilnenú vnútornú konštrukciu. Zmenám teplôt a vlhkosti hravo odolávajú.
 • Samovoľné zatváranie dverí je pravdepodobne spôsobené chybnou montážou zárubne. Zárubňa musí byť vyvážená vodováhou v 3 kontrolných bodoch – v mieste horného pántu, v mieste dolného pántu aj v mieste protiplechu pre strelku zámku. Ak tomu tak nie je, máte dôvod na reklamáciu

Čo sa stane, ak nie je budova dostatočne utesnená?

Čo však robiť v prípade, ak chyby nie sú zjavné a vy nedostatky pociťujete na zvýšených nákladoch na vykurovanie, resp. aj v uzavretých v priestoroch je cítiť prievan? Riešením je Blower Door Test alebo inak aj test vzduchotesnosti budovy.

Ako toto dôležité meranie prebieha a aké informácie o kvalite stavby vie poskytnúť?

Pri výstavbe alebo rekonštrukcii domu môže vzniknúť niekoľko kritických oblastí, ktoré by v budúcnosti mohli negatívne zasahovať do komfortu vášho bývania. Preto nepodceňujte miesta, ktorými vzduch uniká. Niektoré netesnosti totiž nie sú voľným okom viditeľné a spôsobujú plytvanie čoraz drahšej energie.

Najčastejšie sem patrí ostenie okien a dverí, nekvalitné prevedená interiérová omietka, pripojenie panelov a tvárnic na základy, spoje medzi stropmi a stenami, prestupy inštalácií, káblov, potrubie vzduchotechniky, výlezy do pokrovia a napojenie prieduchov komína. Týchto nedostatkov však môže byť ešte viac, v závislosti od materiálu stavby (drevostavby sú rizikovejšie na úniky vzduchu).

Ak je budova správne utesnená, môžete:

 • Znížiť spotrebu tepelnej energie, ktorú by spôsoboval únik cez netesnosti v obvodovom plášti.
 • Zlepšiť funkčnosť vzduchotechniky v dome a celkovú kvalitu ovzdušia.
 • Zabrániť vzniku prievanu, kedy cez netesnosti preniká do domu vzduch cez netypické miesta – cez zásuvky, popod parapety, …
 • Znížiť hlučnosť, keďže aj hluk z exteriéru preniká cez netesnosti do budovy.
 • Zabrániť prenikaniu vodných pár a ich následnej kondenzácii do obvodových konštrukcií budovy.

Kedy dom otestovať?

Test vzduchotesnosti budovy je možné vykonať pred uvedením budovy do jej prevádzky, ale tiež aj vtedy, ak je už nejakú dobu užívaná a domnievate sa, že za zvýšenou energetickou spotrebou sú takéto “skryté” úniky tepla. Zo skúseností majiteľov domov, predovšetkým novostavieb, sa odporúča, aby test prebehol ešte pred finálnym dokončením interiéru. Ľahšie tak odstránite prípadné nedostatky a viete, na ktoré miesta sa pri oprave zamerať.

Cena testu sa orientačne pohybuje na sume 200 – 300 € v závislosti od veľkosti domu a firmy, ktorá vám tento test zrealizuje. Pri cenách za iné práce a materiál, ktorý ste do domu investovali, nejde o veľkú položku. Už za pol roka sa vám vráti na ušetrených energiách.

Princíp testu vzduchotesnosti budovy

Pri teste podľa normy STN EN 13 829 dôjde k stanoveniu celkovej intenzity výmeny vzduchu, ktorú označuje hodnota n50, a to pri tlakovom rozdiele 50 Pa medzi interiérom a exteriérom. Hodnota n50 vyjadruje podiel objemu vzduchu, ktorý cez netesnosti v konštrukcii prešiel za jednu hodinu k celkovému objemu vzduchu v dome. Laicky povedané – z okamžitých výsledkov sa dozviete, koľkokrát za hodinu dôjde k výmene vzduchu v celom objeme budovy.

Tzv. budovy “s prirodzeným vetraním”, a teda aj veľkými stratami tepla, majú n50 na hodnote 4,5/h (za 1 hodinu sa 4,5-krát vymení vzduch v celom dome), naopak energeticky pasívne budovy s vysokou úsporou tepelnej energie majú n50 na hodnote 0,6/h. Testom sa teda zisťuje, aká je stratovosť vzduchu (a tepelnej energie) cez plášť budovy a následnou detekciou sa presne lokalizujú kritické miesta.

Ako Blower Door Test prebieha?

Na to, aby test mohol prebehnúť, je potrebné budovu pripraviť. Prvým krokom je dôkladne zatvoriť všetky dvere a okná. Následne nesmiete zabudnúť upchať tie otvory, potrubia a prestupy cez steny, cez ktoré bude bežne vzduch prúdiť, t.j. digestor, komíny, vetracie jednotky, prívodné potrubia na vodu, kanalizáciu, vstup na povalu,… Vašou úlohou je budovu čo najviac izolovať od vonkajšieho prostredia.

Následne sa vyberú jedny dvere alebo okno, do ktorých sa umiestni nastaviteľný vzduchový rám, v ktorom je plachta s otvorom. Do otvoru sa umiestni ventilátor napojený na digitálny prístroj a notebook. Rozložia sa sondy, ktoré merajú vonkajší a vnútorný tlak. Reguláciou otáčok ventilátora sa v dome docieli tlakový rozdiel 50 Pa medzi interiérom a exteriérom – v jednom kroku podtlak, v ďalšom pretlak. Za polhodinu až hodinu získate okamžitý výstup merania – hodnotu n50 – celkovú intenzitu výmeny vzduchu a následne aj stupeň vzduchotesnosti budovy. Ak je napríklad nameraná hodnota 0,8, znamená to, že za 1 hodinu prepustil plášť nekontrolovane až 80% vzduchu cez netesnosti. Poškodené miesta plášťu sa automaticky zisťujú. Po odstránení detekovaných netesností a nedostatkov sa meranie opakuje, kým sa nedosiahnu želané hodnoty.

2 Responses to Ako zistiť, či sú vaše okná a dvere správne namontované?

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

  Predchádzajúci článok

  Plastové alebo hliníkové okná?

  Predchádzajúci článok

  Problémy s oknami sa dajú riešiť. Spoznajte tieto praktické návody